HOHES C

Jogi nyilatkozat

A webhely használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a webhely és a rajta szereplő valamennyi tartalom, így különösen, de nem kizárólagosan a márkanevek, védjegyek, emblémák, grafikák, fényképek, videófelvételek, ábrák vagy bármilyen egyéb formátumú ábrázolások, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, (a továbbiakban összefoglalóan „Tartalom”) Ön általi használatát.

A webhely tulajdonosa és üzemeltetője a SIÓ-ECKES Kft. (székhely: 8600 Siófok, Május 1. u. 61.; cégjegyzékszám: 14-09-300379; nyilvántartást vezető cégbíróság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága; adószám: 11223755-2-14).

Amennyiben a webhellyel kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele van, kérjük, forduljon a SIÓ-ECKES Kft.-hez az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: emese.bognar@eckes-granini.com
telefonszám: +36-70-666-3357
levelezési cím: 8600 Siófok, Május 1. u. 61.

A SIÓ-ECKES Kft. vállalati és minden egyéb weboldalán található Tartalom szerzői jogi jogosultja a SIÓ-ECKES Kft., azok kizárólag a SIÓ-ECKES Kft. által megadott és elfogadott formában jelenhetnek meg és külön írásbeli engedélyével használhatók fel.

A weboldal Tartalmának részben vagy egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak tárolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása - kizárólag a SIÓ-ECKES Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet. Amennyiben a szerzői jog védelme alatt álló bármilyen a fentiektől eltérő, valamint engedély nélküli felhasználás történik, az jogi procedúrát von maga után.

A weboldalon közzétett információk és adatok tájékoztató jellegűek, a SIÓ-ECKES Kft. nem vállal felelősséget azok pontosságáért és teljeskörűségéért. Az adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik. A SIÓ-ECKES Kft. fenntartja magának a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállal felelősséget a weboldal tartalmának jogosulatlan, a SIÓ-ECKES Kft.-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért, ill. az előzőekből adódó jogi következményekért sem.

A SIÓ-ECKES Kft. nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a weboldalról elérhető tartalmak vagy az ott elhelyezett anyagok helytelenségéből, hiányosságából, félreérthetőségéből, aktualitásának hiányából, törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A SIÓ-ECKES Kft. megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A SIÓ-ECKES Kft. a weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a weboldal látogatói tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal látogatóját terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A SIÓ-ECKES Kft. a weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget.

A SIÓ-ECKES Kft. bármikor jogosult jelen Jogi nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Jelen Jogi nyilatkozatot a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni.

A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen Jogi nyilatkozatból fakadnak.

Budapest, 2018. 05. 23.
SIÓ-ECKES Kft